0320-228060

19

okt, 2016

De Jungle

By: | Tags: | Comments: 0

Tussenschoolse opvang

Op onze school is er de mogelijkheid van tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door de school. Er is gekozen voor een vaste begeleidster, juf Mirella, die dagelijks de tussenschoolse opvang realiseert. Juf Mirella is voor de kinderen geen onbekende want Mirella is ook werkzaam als klassenassistent in de verschillende groepen. Wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Op school is ook een informatie folder aanwezig. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 uur en 13.15 uur kunt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang.

De kosten

De kosten voor het overblijven zijn: € 2,00 per kind per keer, € 16,00 voor 10 keer en € 75.00 voor 50 keer, uitsluitend bij betaling vooruit. Een 10 of 50 strippen kaart kunt u bij Juf Mirella kopen en deze wordt per keer met datum afgetekend. Als de kaart vol is wordt hij mee naar huis gegeven, zodat u weet dat er een nieuwe kaart gekocht moet worden. Helaas blijkt in de praktijk dat de tussenschoolse opvang nog wel eens achteraf betaald wordt, hoewel dat niet de bedoeling is. Bij betaling achteraf brengen wij € 1.00 administratie kosten in rekening. De kortingskaart is dan niet geldig. Bij een betalingsachterstand is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de overblijfregeling. U dient dan eerst de achterstand en de administratie kosten te voldoen.

Buitenschoolse opvang

De naschoolse opvang in The Jungle wordt verzorgd door de SKL. Na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt de SKL opvang voor uw kind. Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij de BSO en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Er zijn twee groepen kinderen, een groep oudere en een groep jongere kinderen. Beiden hebben een eigen plekje op De Kring. De kinderen kunnen fijn binnen en buiten spelen, er is knutselmateriaal en er worden spelletjes gedaan. De leiding organiseert activiteiten en daarnaast zijn er periodiek speciale activiteiten. Regelmatig is er samenwerking met Centrum voor Kunstzinnige Vorming de Kubus en met het Sportbedrijf Lelystad. De diverse soorten spelmateriaal en activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd. Op die manier kan er goed ingespeeld worden op de interesse, belevingswereld en behoefte van uw kind. Uw kind wordt samen met andere kinderen opgevangen door gekwalificeerde leiding.

Voorschoolse opvang

De SKL organiseert ook Voorschoolse opvang. Deze is echter niet aan onze school verbonden. Voor meer informatie, prijzen en aanmelden verwijzen we naar de site van de SKL of Het Centraal bureau van de SKL.

 

Centraal Bureau van de SKL
Postbus 2052
8203 AB Lelystad
Telefoon: 0320 294 900
Fax: 0320 257 420
E mail: info@skl-kinderopvang.nl
Bezoekadres: Maerlant 2A Lelystad

 

You must be logged in to post a comment.