0320-228060

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad waarin twee ouders en twee teamleden zitting hebben voor een periode van twee jaar. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.
De leden van de raad adviseren het schoolbestuur over allerlei zaken die met school van doen hebben. Over enkele zaken moet het schoolbestuur zelfs instemming hebben van de medezeggenschapsraad.
Een van de leden van onze medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ons in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De MR bestaat op dit moment uit:

namens de ouders:

Petra ter Voert
Alexander Steegers

namens het team:

Trea Schoonewelle
Kenneth van Harten
Suzanne Schaap

Het reglement, waarin alle rechten en plichten van de medezeggenschapsraad worden beschreven, kunt u op school inzien.

E-mailadres Medezeggenschapsraad: mr@dekring.net