0320-228060

Ouderportaal ParnasSys

Ouderportaal ParnasSys

Op onze school maken we gebruik van het ouderportaal. Middels “Het Ouderportaal” kunt u de NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens inzien en de vorderingen van uw kind volgen.

Inloggen:
U kunt inloggen met de inlogcode die u van ons per mail heeft ontvangen. Wilt u een tweede inlogcode van ons ontvangen? Dat kan, als er bij ons een tweede mailadres bekend is/opgegeven wordt. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar admin@dekring.net en een tweede inlogcode zal voor u aangemaakt worden.

Als u heeft ingelogd kunt u:

  • de medische gegevens inzien
  • de absentie inzien (deze wordt maandelijks ingevoerd)
  • twee keer per jaar (in de rapportperiode gedurende 14 dagen) de resultaten van de methodetoetsen inzien
  • de resultaten van de Cito-toetsen inzien (tijdens het invoeren van de toetsen is dit onderdeel tijdelijk afgeschermd)
  • de handelingsplannen (tab hulpplan) inzien
  • twee keer per jaar (in de rapportperiode gedurende 14 dagen) het rapport ook digitaal inzien
  • bij ‘gezin’ uw NAW gegevens inzien en indien nodig wijzigen
  • bij ‘account’ uw wachtwoord wijzigen
  • bij ‘school’ de mailadressen van de medewerkers vinden
  • in het jaarplan de schoolactiviteiten vinden en zien wanneer een teamlid afwezig is

We hopen u op deze wijze goed te kunnen informeren over de vorderingen van uw zoon of dochter.

Team de Kring

Klik hier om in te loggen bij:
Ouderportaal ParnasSys