0320-228060

Ouders in de school

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht inspraakorgaan. De leden worden gekozen door ouders en personeel. De MR controleert en toetst het beleid van het bestuur en directie op school. Besluiten van de MR kunnen zowel adviserend als bindend zijn.
namens de ouders: namens het team:
Vacature juf Katinka Hoogeman
Glenda Mettendaf meester Jan Willem Meijer
 
Oudervereniging
De Oudervereniging is een onmisbare schakel op school. Zij is o.a. mede verantwoordelijk voor allerlei activiteiten zoals vieringen, Sinterklaasfeest, Avondvierdaagse, excursies, schoolkrant, schoolfotograaf, schoolreisjes, en nog veel meer.
Bestuur: Overige bestuursleden:
voorzitter: Inneke Amatanom Lydia Bekhof  
penningmeester: Sonja Das Neves Nunes Sahar Mohamadi Bajhri  
secretaris Anna Verhaaf    
 
Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school mag via de ouderbijdrage een geldelijke bijdrage aan u als ouders/ verzorgers vragen, om extra activiteiten als: excursies, een kerstviering of een sportdag te kunnen bekostigen. Soms worden naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog andere kosten in rekening gebracht, zoals kosten voor kamp en voor een schoolreisje. Ook deze uitgaven vallen onder de ouderbijdrage. Scholen mogen zelf de hoogte van de ouderbijdrage bepalen, zolang zij daar de medezeggenschapsraad bij betrekken en zolang zij de wettelijke voorschriften naleven. Wanneer de ouderbijdrage een financiële drempel vormt kunt u de schoolleiding benaderen om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Voor onze school is dit bedrag voor schooljaar 2015 – 2016 vastgesteld op € 45,00.
Voor groep 1 t/m 6 bestaat dit bedrag bestaat uit € 20,00 ov bijdrage en € 25,00 voor het schoolreisje.
Voor groep 7 en 8 bestaat dit bedrag bestaat uit € 25,00 ov bijdrage.

Voor ouders met meerdere kinderen worden de volgende bedragen vastgesteld:
1ste kind: € 45,00 2de kind: € 35,00 3de kind: € 25,00.

Wanneer u er ouder/ verzorger voor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen kan dit helaas betekenen dat uw kind/kinderen niet kan/kunnen deelnemen aan activiteiten of gebruik kan/kunnen maken van voorzieningen die uit ouderbijdragen worden betaald.)
Bij het niet betalen voor het schoolreisje betekent dit dat de leerlingen op deze dag wel leerplichtig zijn en dienen op school aanwezig te zijn om deze dag een aangepast leerprogramma te volgen.
Het is ook mogelijk om de ov bijdrage in termijnen te betalen. Dit kunt u met de ov-leden afstemmen.