0320-228060

Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van de ouders in de school. De vereniging heeft een bestuur dat gekozen wordt door de leden op de jaarvergadering. De jaarvergadering wordt meestal in oktober of november gehouden. Alle ouders zijn daar hartelijk welkom.

Jaarlijks wordt door de oudervereniging van de ouders een bijdrage gevraagd, die bestaat uit:

contributie per kind € 27,50
schoolreisje € 32,50

rekeningnummer: NL84INGB0004790211 t.n.v. oudervereniging De Kring

De hoogte van bovengenoemde bijdrage wordt bepaald op de jaarvergadering.

Opmerkingen en ideeën van ouders zijn altijd welkom bij het bestuur van de oudervereniging. De vergadering van de oudervereniging zijn openbaar. Op het prikbord kunt u de goedgekeurde notulen van de vergaderingen lezen en in de data van de vergaderingen vernemen.

E-mailadres Oudervereniging: ov@dekring.net