0320-228060

Schooltijden en vakanties

Vakanties 2018-2019
Zie kalender: Download–> kalender
Studiedagen
Studiedag  25 september
Studiedag 2 november
Studiedag
25 februari
Studiedag 28 maart
Studiedag 12 juni
Continurooster (van 8.30 – 14.00 uur)
Sinterklaas 4 december
Afwijkende schooltijden /  rooster
12 juli: leerlingen 12.00 uur vrij(onder voorbehoud)
Gymtijden: Klik hier voor het gymrooster
Schooltijden
ochtend middag
maandag 8.30 12.00 13.15 15.15
dinsdag 8.30 12.00 13.15 15.15
woensdag

(Kleuters vrij)

8.30 12.30
donderdag 8.30 12.00 13.15 15.15
vrijdag 8.30 12.00 13.15 15.15
Schooltijden De Kleine Kring (dependance)
ochtend middag
maandag 8.30 12.00 13.15 15.15
dinsdag 8.30 12.00 13.15 15.15
woensdag

(Kleuters vrij)

8.30 12.30
donderdag 8.30 12.00 13.15 15.15
vrijdag 8.30 12.00 13.15 15.15