0320-228060

Schooltijden en vakanties

Vakanties 2019-2020
Zie kalender: Download–> kalender
Studiedagen
Studiedag  25 september
Studiedag 18 oktober
Studiedag
5 maart
Studiedag 4 mei
Studiedag 2 juni
Continurooster (van 8.30 – 14.00 uur)
Sinterklaas 5 december
Afwijkende schooltijden /  rooster
3 juli: leerlingen 12.00 uur vrij(onder voorbehoud)
Gymtijden: Klik hier voor het gymrooster
Schooltijden
ochtend middag
maandag 8.30 12.00 13.15 15.15
dinsdag 8.30 12.00 13.15 15.15
woensdag

(Kleuters vrij)

8.30 12.30
donderdag 8.30 12.00 13.15 15.15
vrijdag 8.30 12.00 13.15 15.15
Schooltijden De Kleine Kring (dependance)
ochtend middag
maandag 8.30 12.00 13.15 15.15
dinsdag 8.30 12.00 13.15 15.15
woensdag

(Kleuters vrij)

8.30 12.30
donderdag 8.30 12.00 13.15 15.15
vrijdag 8.30 12.00 13.15 15.15