0320-228060

Schooltijden en vakanties

Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie 23 oktober 27 oktober
Kerstvakantie 25 december 5 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari 2 februari
Goede Vrijdag 30 maart
Tweede Paasdag 2 april
Meivakantie 30 april 11 mei
Pinksteren 21 mei
Zomervakantie 23 juli 2 september
Studiedagen
Studiedag  20 oktober
Studiedag 8 januari
Studiedag
29 maart
Studiedag 22 mei
Continurooster (van 8.30 – 14.00 uur)
Sinterklaas 1 december
Afwijkende schooltijden /  rooster
21 december: kerstdiner op school 17.30-18.30 uur
20 juli: leerlingen 12.00 uur vrij(onder voorbehoud)
Schooltijden
ochtend middag
maandag 8.30 12.00 13.15 15.15
dinsdag 8.30 12.00 13.15 15.15
woensdag 8.30 12.30
donderdag 8.30 12.00 13.15 15.15
vrijdag 8.30 12.00 13.15 15.15
Schooltijden De Kleine Kring (dependance)
ochtend middag
maandag 8.20 11.50 13.10 15.10
dinsdag 8.20 11.50 13.10 15.10
woensdag 8.20 12.20
donderdag 8.20 11.50 13.10 15.10
vrijdag 8.20 11.50 13.10 15.10