0320-228060

SKO Flevoland en Veluwe

SKO Flevoland en Veluwe

De Kring maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe. Bij de stichting horen 28 scholen. Iedere school met een eigen onderwijskundige identiteit, maar voornamelijk vanuit een katholieke levensbeschouwing.
Oog voor kinderen
Binnen de stichting zijn verschillende scholen: Jenaplanscholen, scholen die meer klassikaal georiënteerd zijn, Daltonscholen, en scholen die kiezen voor een ontwikkelingsgerichte aanpak; allen geven zo vorm aan het adaptief onderwijsmodel. Maar alle scholen staan voor eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer en kwaliteit; gevoed door de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit, vooral met oog voor kinderen.
Missie van de stichting
Op onze scholen en binnen onze organisatie is de betrokkenheid van ouders van groot belang. Samen met ouders, kinderen, personeel en bestuur willen we vormgeven aan eigentijds en betrokken onderwijs; middenin de samenleving, vanuit een stimulerende leeromgeving.

Voor meer informatie over onze scholengroep verwijzen we u naar de website: www.skofv.nl