0320-228060

Missie en visie

Onze naam

De naam “De Kring” is gekozen om daarmee de basis van de school uit te drukken. Alle betrokkenen (kinderen, ouders en teamleden) werken gezamenlijk aan een prettig leef- en werkklimaat. Allen hebben hierin hun eigen taak. Niemand mag zich buiten “De Kring” gesloten voelen. Iedereen hoort erbij. Samen met de ouders proberen we kinderen alle kansen te bieden om zich maximaal te ontplooien. Zo willen wij groeien tot een fijne leef- en werkgemeenschap.

Onze Missie (waar we nu voor staan):

Op De Kring bieden we alle kinderen de plek om kind te zijn en om zich op een eigen wijze te ontwikkelen. Dit door ze vertrouwen te geven en te betrekken bij hun eigen ontwikkeling om zo gezamenlijke en individuele doelen te behalen

 Onze Visie:  (waar we voor gaan in de nabije toekomst) is gebaseerd op 5 pijlers.

Op De Kring willen we een uitdagende  onderwijsleeromgeving en een veilig leefklimaat creëren (1) , waar kinderen op een creatieve actuele werkwijze (samen)werken aan een leertaak middels 21e -eeuwse vaardigheden (2) waarbij de leerkrachten coachend lesgeven en waarbij het eigenaarschap steeds meer bij de leerlingen komt te liggen (3) om zo gezamenlijke en individuele doelen te bereiken (4). Hierbij maken we gebruik van de talenten van zowel de leerlingen als de leerkrachten (5).